22 Şubat 2011 Salı

Bahce Sozlugu

Asidik Toprak pH 'sı 0 ile 7.0 arasındadır.
Alkali ( Bazik ) Toprak pH ' sı  7.0 - 14.0 arasındadır
Aerobik Oksijenle yaşamını sürdüren canlılar
Arkadaş Ekim Bitkilerin bir birleriyle rekabet etmekten çok, bir birlerine faydalı olduğu ekim sistemi
Ağır Toprak Havalanma kapasitesi düşük, organik maddelerce zayıf yüksek kil içerikli toprak
Budama Bitkilerin istenmeyen toprak üstü organlarına uygulanan kesme, bükme, tomurcuk, sürgün ve yaprak alma işlemlerinin tümüne denir.
Bordo Bulamacı Göztaşı ( Bakır Sülfat ) ve Kirecin belli oranlarda su ile karıştırılarak   kolayca  hazırlanan, çok sayıda fungal ve bakteriyel hastalıklara karşı kullanılabilen bir tarım ilacıdır.
Bitki Besleme Bitkilerin sağlık yetişebilmesini sağlayabilmek için gelişme dönemlerini takiben bütün temel besinleri doğru ve dengeli bir şekilde sağlamaktır.
C / N Oranı Organik maddelerin yapılarındaki Karbon : Azot oranını simgeler. Kompost yapımı için önemlidir iyi bir kompostta C:N oranı 15:1 ve 20:1 arasında olmalıdır.
Çelik Köklü bitkiler elde etmek için anaç bitkilerin gövde, dal, kök ve yapraklarından kesilerek hazırlanan parçalara çelik, bu parçalarla yapılan üretime de çelikle üretim denir.
Çıplak Köklü Bitki kökündeki toprağın tamamenip paketleme veya nakkliyeye hazırlanmış hali.
Çimlenme Tohumun fide meydana getirmek için harakete geçmesi
Çimlenme Oranı Normal şartlar sağlandığında çimlenen tohumların toplam tohum sayısına oranıdır. Yüzde ile ifade edilir örn: %98
Damla Sulama Bitkinin su ihtiyacını karşılamak için geliştirilmiş çeşitli hortumlar ve filtrelerden oluşturulmuş, suyun damla damla verildiği bir sulama sistemdir. Bu sistemde mantari hastalıklar az görülürken, su tasarrufuda yapılabilmektedir.
Ekoloji Çevre bilimi, canlıların birbirleri ve çevreleriyle ilişkilerini inceleyen bilimdir. Ekosistem ise canlı ve cansız çevrenin tamamıdır. Ekosistemi ( toprak, su, hava, iklim ) gibi cansız etkenler, ( üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar ) etkenler olmak üzere iki etken oluşturur.
Endemik Bitki Bulunduğu bölgenin ekolojik şartları nedeni ile yalnızca belirli bölgede yetişen, dünyanın hiçbir yerinde yetişmeyen, yöreye özgü bitki türüdür.
Fotosentez Bitkilerin ihtiyaç duydukları besinleri ışık, karbondioksit ve su yardımıyla üretme işlemidir. 
Fungisit Bitkilere zarar veren mantarları yok etmek için kullanılan mantar ilacıdır.
Gübre Bitkilerin büyümesi için ihtiyaç duydukları besinleri ihtiva eden maddelerdir
Geç Don Tarihi Özellikle ilkbaharda görülen çiçek açmış bitkiler için büyük tehlike oluşturan don olayıdır. Bulunduğunuz bölgede geç don tarihlerinin bilinmesi büyük önem arzetmektedir.
Herbisit Latince bitki (Herb-)kelimesinden türetilmiş, istenmeyen otları öldürücü ilaç anlamında kullanılmaktadır.
Hormon Bitkisel gelişim düzenleyici manasında kullanılmaktadır, sıklıkla bitkileri köklendirmek için kullanılır. En çok kullanılan hormonlar köklendirme için iba ( indol bütürik asit ) , büyütmek için GA3 tür.
Humus  Bitki veya hayvan artıklarının çürümesi sonúcu oluşan siyah veya koyu kahve renkli maddelerdir.
İnsektisit İçerdiği aktif madde ya da maddelerle böceklerin ölümünü sağlayan üründür. 
Kendine Verimli  Tozlaşma için başka bitkiye ihtiyaç duymayan bitki
Kimyasal Mücadele Zararlıları bahçeden uzaklaştırmak için kimyasal maddeler kullanmak
Klorofil Bitkilere yeşil rengini veren ve fotosentez olayını ( kendi besinlerini üretme ) gerçekleştiren pigmentlere klorofil adı verilir. Sağlıklı bitkilerde çok belirgindir.
Klonlama  Bitkilerin atalarıyla birebir aynı kopyalanma işlemidir. Menekşelerin yaprak dallarıyla üretilmesi klonlamak anlamındadır.
Kompost Oragnik maddelerin toprağa faydalı hale gelebilmesi için oluşturulan yığın
Kloroz Besin eksikliğine bağlı veya hastalık sebebiyle bitkilerin yeterli klorofil oluşturamaması sonucu yapraklarının sararmasıdır. 
Kireç Genellikle pH artırmak için kullanılır. Özellikle asidik kompost yığınlarının pH ayarında  önemlidir.
Kotiledon Bitkinin tohumdan büyürken oluşturduğu ilk yaprak, yalancı yaprakta denir.
Mantar Hastalığı Bitki üzerinde görülen çeşitli lekeler, paslar, solgunluk hastalık belirtileridir.
Makro Besin Bitki gelişimi için kesinlikle gerekli elementlerdir ( NPK )
Mikro Besin İz element olarakta adlandırılır, bitkinin ihtiyaç duyduğu çok küçük miktardaki besin elementleridir. Bitkiler için  enaz makro besinler kadar önemlidir.
Mikro Klima Dar bir alan içinde ki iklim özelliğinin çevrenin genel iklim özelliğinden farklılık göstermesi. Genellikle tepeler, vadiler veya büyük su yatakları civarında oluşmaktadır.
Malçlama Yabancı ot kontrolü, toprak nemi korumak gibi amaçlar için toprak yüzeyinin saman, kompost, yaprak gibi maddelerle kaplanması işlemidir. Bu amaç için kullanılan materyalede malç denir.
NPK Sırasıyla Azot ( N ), Fosfor ( P ), Potasyum ( K ) ile simgelenir. Bitkiler için gerekli makro elementleri simgeler. Ticari gübrelerin üzerinde bu simgeleme kullanılır.
Organik Kimyasal olarak ( C ) karbon esaslı bileşikler manasına gelir. Bahçecilikte ise hiçbir kimyasal ilaç, gübre yada katkı kullanılmadığını ifade etmek için kullanılır.
Organik Madde Yaprak, dal, kemik, hayvan gübresi gibi bitkisel veya hayvansal kökenli madde. Kompostlama yapılarak toprak yapısını iyileştirmekte kullanılır.
Organik Bahçecilik Bitki ve toprak için hiçbir kimyasal madde kullanmamayı ilke edinmiş, sürdürülebilir tarım yöntemidir.
Oturak Domates Büyüme şekli olarak yere yakın gelişen domatesler için kullanılır.  
Parazit Bir canlıya bağımlı olarak yaşayabilen ve üzerinde yaşadığı canlıya zarar verebilen organizmalardır.
Perlit Yüksek sıcaklıkta volkanik bir kayacın genleştirilmesi sonucu oluşan üründür. Topraksız tarım uygulamalarında, saksı topraklarında saf yada karışım halinde kullanılır. Yüksek su tutma ve havalanma kabiliyetine sahiptir.
Ponza ( Pomza ) Daha çok peyzaj işlerinde ve topraksız tarımda kullanılan ponza  volkanik bir kayaç türüdür. Beyaz renklisi asidik, kahverengi olanı bazik pomza olarak adlandırılır. Perlitle benzer özellikler gösterir, içerisinde çok az miktarda besin elementi içerebilir.
Pestisit Zararlı organizmaları yok etmek için kullanılan kimyasal maddelerdir.
Pestisit deyimi, İnsektisit ( Böcek öldürücü ), Herbisit ( Yabani Ot öldürücü ), Fungusit ( Küf ) öldürücü, Rodentisit ( Kemirgen öldürücü ) vb. şekilde sınıflandırılan kimyasal maddelerin tümünü kapsamaktadır. 
Predator ( Avcı Böcek ) Bahçeye zarar veren organizmaları engellemek için kullanılan uğur böceği gibi faydalı böceklere verilen genel bir isim.
pH Toprak asitlik - bazlık derecesini gösteren 0-14 arasında bir değer alan kimyasal bir terimdir. Her kademe 10 katıyla ifade edilir, örneğin toprak pH sı 7 den beşe düştüğünde 100 kat daha asidik olmuş demektir.
Sırık Domates Boyuna uzayan domatesler için kullanılır.
Sphagnum yosunu Bataklıklarda yetişen bir çeşit yosun
Şelat Bitkilerin ihtiyaç duyduğu mikro besinleri toprakta bozulmadan kalması ve bitkinin o besini kolayca alabilmesi için geliştirilen kimyasal bir formdur. Yapılan işlemede şelatlama denir 
Tın Kum, kil ve siltin eşit oranlarda bulunduğu, humus oranı yüksek genellikle bereketli topraklar
Tozlaşma Olgunlaşan polenlerin su, rüzgar, böcek, kuş gibi etkenlerle taşınıp dişi organın tepeciğine ulaşmasına tozlaşma denir
Tohum Yeni bir bitki oluşturmak amacıyla bitkilerin çiçekleri vasıtasıyla ürettikleri bitki parçası.
Toprak Islahı Toprakların daha iyi su tutması, geçirgenlik ve havalanma kapasitesinin, pH ayarlaması gibi özelliklerinin geliştirilmesi amacıyla yapılan işlemdir. 
Toprak Analizi Toprak besinlerini, bünyesini ve toprak pH değerini anlamak için yapılan testlerdir.
Topraksız Tarım Yetiştirme periyodu boyunca yalnızca besin eriyikleri ile beslenen tutunma ortamı olarak su, ve çeşitli katı ortamların kullanıldığı yetiştirme yöntemi
Torf Göl yataklarındaki su seviyesinin düşmesiyle, bitki faaliyetlerinin ön plana çıkması, kışın su seviyesindeki artış ile bitkinin ölümü ve bu doğa olayının sürekli
tekrarlanması sonucunda bitki kök ve gövdelerinin binlerce yıl süren birikimleri sonucunda oluşan organik bir materyal
Yaprak döken Kış dinlenmesine giren, yapraklarını döken bitkiler.
Yaprak Gübreleme Sıvı bitki besinlerinin doğrudan bitki yapraklarına uygulanması işlemi
Yeşil Gübre Toprak verimliliğini artırmak amacıyla genellikle sonbaharda ekilip ilkbaharda toprağa sürülen bitkiler.
Vermikompost Kompost yapımında kırmızı solucanların kullanılmasıyla elde edilen kompost.
Vermikülit Isıtıldığı zaman hacminin 15 katı kadar genişleyen doğal bir mineral. Yüsek havalanma, su tutma kapasitesine sahip. 

Sözlükte bulunmasını istediğiniz kelimeleri, biliyorsanız açıklamalarıyla birlikte mesaj kutusundan ekleyerek sözlük gelişimine katkıda bulunabilirsiniz.

Sözlük

2 yorum:

Adsız dedi ki...

ORGANİK MADDE Yaprak, dal, kemik, hayvan gübresi gibi bitkisel veya hayvansal kökenli madde. Kompostlama yapılarak toprak yapısını iyileştirmekte kullanılır.

KENDİNE VERİMLİ Tozlaşma için başka bitkiye ihtiyaç duymayan bitki

Sözlüğe katkım olsun, ayrıca böyle güzel bir blog hazırladığınız için teşekkür ederim.

Gökay on 5 Haziran 2011 13:52 dedi ki...

Önerilerinizi sözlüğe ekliyorum, keşke adınızla yazsaydınız sözlük geliştiricileri kısmında isminizi yayınlardık.

Yorum Gönder

 

© 2011 Hobi Bahçesi | Orkide Bakımı | Afrika menekşesi | Site Haritası

Site Hakkında | İletişim