16 Mart 2011 Çarşamba

Organik Tarim Nedir

Organik Tarım Nedir
Ülkemizde daha çok organik tarım olarak adlandırılmaktadır ancak başka ülkelerde farklı sözcükler aynı çağrışımı yapmaktadır.Amerika,Kanada,İngiltere gibi ülkelerde organik(organic),Almanya,da ekolojik (ökologish),Fransa,da biyolojik (bioloque) gibi terimlerle ifade edilmektedir.Organik tarımın dünyada kabul görmüş tek bir tanımı yoktur. 
Tarım ve Köyişleri başkanlığı Organik Tarımı "üretimde kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir" şeklinde tanımlamaktadır.
Bir diğer tanımlamada Organik tarım, hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya
yönelik, insan ve çevreye dost üretim sistemlerini içermekte olup esas itibariyle sentetik
kimyasal ilaçlar ve gübrelerin kullanımının yasaklanmasının yanında organik ve yeşil
gübreleme, münavebe, toprağın muhafazası, bitkinin direncini artırma, parazit ve
predatörlerden yararlanmayı tavsiye eden ve bütün bu olanakların kapalı bir sistemde
oluşturulmasını talep ederek üretimde miktar artışı yanında ürünün kalitesinin de
yükseltilmesini amaçlayan bir üretim şeklidir (Marangoz 2005, s.11) olarak tanımlamaktadır.
Bu konudaki yetkin kaynaklardan birinde ise, Lampkin (1990) organik tarımı:
“bütüncül, uygar, çevresel ve ekonomik olarak sürdürülebilir sistemler oluşturmayı amaçlayan bir tarım yaklaşımı” olarak tanımlamaktadır.
Tüm tanımlamalardan anlaşıldığı üzere organik tarım insanların üretirken ekolojiye uyumunu sağlayan,tüketirken sağlığını koruyan geleceğimizi garanti altına alan üretim ve yaşam biçimidir. 

Organik Bahçe

0 yorum:

Yorum Gönder

 

© 2011 Hobi Bahçesi | Orkide Bakımı | Afrika menekşesi | Site Haritası

Site Hakkında | İletişim